مشاوره رایگان: 36614095-041

نیاوران 12

واقع در ؛  شهرک یاغچیان - بلوار نور

آغاز پیش فروش بزودی ...

 واحد های دو خواب و سه خواب با مترآژ های 100 الی 230 متر مربعی