مشاوره رایگان: 36614095-041

پیش فروش آغاز شد 

نیاوران 12

واقع در ؛  بلوار نور شهرک یاغچیان تبریز 

دارای واحد های دو خواب و سه خواب